OSIEDLE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OAZA” przy ulicy JASPISOWEJ