OSIEDLE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "RUDNIK" przy ulicy JANTAROWEJ